Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 3/M/RR/2021 Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2021

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Data składania ofert: 29.12.2021 r. do godz. 10:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

29.12.2021 r. Informacja o wyborze oferty

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2021-12-22
Data publikacji:2021-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Natalia Cała
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze
Liczba odwiedzin:2278

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-12-29 14:55:12Emilian KrauzeInformacja o wyborze ofertyZamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 3/M/RR/2021 Zapytanie ofertowe