Jesteś tutaj: Start / Konkursy / 2020

2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 250/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 roku

2020-03-20

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2020 r. do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku z nazwą zadania, którego dotyczy oferta. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 250/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 roku


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 78/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

2020-01-27

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku. Tytuł zadania: Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego


Oferty należy składać w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2020 roku do godz.16.00.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 78/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 77/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

2020-01-27

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania na rzecz osób starszych w 2020 r. („Neurofitness dla seniorów”).


Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w terminie do dnia 17.02.2020 roku do godz. 16.00.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 77/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:22950