Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - Nr sprawy: DBA.230.01.2021

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2021”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

17 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Nr sprawy: DBA.230.01.2021

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 21/2021

Nazwa zadania: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego zestawu komputerowego typu desktop z monitorem, zasilaczem awaryjnym UPS, klawiaturą, myszą, kamerą, systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym

15 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 21/2021

Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. (I) Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego nt. Idei deinstytucjonalizacji usług społecznych w perspektywie prawa unijnego i krajowego, przygotowanie do poprowadzenia i poprowadzenie  panelu dyskusyjnego ekspertów (w dniu 13.12.2021 r.), (II, III, IV) przygotowanie do udziału i udział w panelu dyskusyjnym ekspertów (w dniu 13.12.2021 r.), (V) przygotowanie do poprowadzenia i poprowadzenie sesji dyskusyjnej dla dyrektorów i pracowników ROPS (w dniach 13-14.12.2021 r.) podczas dwudniowej konferencji regionalnej pn. Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim, która odbędzie się w dniach 13-14.12.2021 roku w mieście Łodzi.
w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia