Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 3/M/RR/2021 Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 3/M/RR/2021 Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 2/M/RR/2021 Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

15 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 2/M/RR/2021 Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn. „Zakup 7 sztuk trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla gmin z województwa łódzkiego oraz opolskiego do Projektu pt.: „Niezależne życie …

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Zakup 7 sztuk trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla gmin z województwa łódzkiego oraz opolskiego do projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

15 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Procedura szacowania wartości zamówienia pn. „Zakup 7 sztuk trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla gmin z województwa łódzkiego oraz opolskiego do Projektu pt.: „Niezależne życie …