Zamówienie publiczne RCPS - zapytanie ofertowe pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych..

Data składania ofert: 13.12.2021 r. do godz. 10:00

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki: