Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 1250/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 września 2019 roku

Data składania ofert: 04.10.2019 r.

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki: