Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 20/2021

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim” (m.in obsługa administracyjno-techniczna, zapewnienie obiektu hotelarskiego lub konferencyjno-hotelarskiego, świadczenie usługi restauracyjnej oraz świadczenie usługi hotelarskiej) w dniach 13-14 grudnia 2021 r.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2021”, podprojektu: „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

10 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 20/2021

Zamówienie publiczne EFS - Nr sprawy: DBA.245.03.2021

Nazwa zadania: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych.
Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2021”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

10 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Nr sprawy: DBA.245.03.2021

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 19/2021

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

9 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 19/2021