Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 1/M/RR/2021 Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 1/M/RR/2021 Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne EFS - zapytanie ofertowe pn.: (I) Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego nt. Idei deinstytucjonalizacji usług społecznych w perspektywie prawa unijnego i krajowego...

Nazwa zadania: (I) Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego nt. Idei deinstytucjonalizacji usług społecznych w perspektywie prawa unijnego i krajowego, przygotowanie do poprowadzenia i poprowadzenie  panelu dyskusyjnego ekspertów (w dniu 13.12.2021 r.), (II, III, IV) przygotowanie do udziału i udział w panelu dyskusyjnym ekspertów (w dniu 13.12.2021 r.), (V) przygotowanie do poprowadzenia i poprowadzenie sesji dyskusyjnej dla dyrektorów i pracowników ROPS (w dniach 13-14.12.2021 r.) podczas dwudniowej konferencji regionalnej pn. Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim, która odbędzie się w dniach 13-14.12.2021 roku w mieście Łodzi.

25 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - zapytanie ofertowe pn.: (I) Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego nt. Idei deinstytucjonalizacji usług społecznych w perspektywie prawa unijnego i krajowego...

Zamówienie publiczne RCPS – nr sprawy DO.24.04.2021 - Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Nazwa zadania: Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

18 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS – nr sprawy DO.24.04.2021 - Najem samochodu osobowego dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi