Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 1250/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 września 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2019

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1250/19 z dnia 10 września 2019 r., 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2019 r. do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku „Konkurs ofert – Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Data składania ofert: 04.10.2019 r.

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu


11.10.2019 r.
Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 11.10.2019 r. do 18.10.2019 r. Dokumenty należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (parter, pok. 15), ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w godzinach 8-16.

Lista podmiotów

Wyniki:

 08.11.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1465/19 w dniu 5 listopada 2019 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Lista podmiotów

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:RCPS
Data utworzenia:2019-09-12
Data publikacji:2019-09-12
Osoba sporządzająca dokument:Elżbieta Pelińska
Osoba wprowadzająca dokument:Emilian Krauze, Sławomir Pietrzak
Liczba odwiedzin:6523

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-11-08 09:26:12Emilian Krauze, Sławomir PietrzakZarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1465/19 w dniu 5 listopada 2019 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyOgłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 1250/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 września 2019 roku
2019-10-11 07:40:22Emilian KrauzeLista podmiotówOgłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 1250/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 września 2019 roku